Lid worden

Wij hebben een zeer groot bereik onder financiële managers in de zorg en zijn toonaangevend binnen deze
beroepsgroep. De circa 900 vakgenoten vormen gezamenlijk een actief netwerk van zorgfinancials. Het delen
van kennis en ervaringen vormt de basis van onze organisatie. Wij bieden jou een platform voor informatie-
uitwisseling, wederzijdse beïnvloeding en advisering. Verder streven wij een inbreng na bij het tot stand komen
van regelgeving in de sector.

Meld je aan als lid

Voordelen lidmaatschap

Stap elk willekeurig moment in
Het lidmaatschap van Fizi loopt per kalenderjaar, maar je kunt op elk willekeurig moment instappen als lid. Je betaalt dan de contributie naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende jaar. 

Lidmaatschap overnemen
Neem je het lidmaatschap over van een collega? Geef dit aan op het aanmeldingsformulier. Wij sturen je dan geen nieuwe contributienota.

Contributie 2019
Regulier lidmaatschap € 375,00
Young financials (< 35 jaar) korting 50%
€ 187,50

Wil je met collega’s sparren over je vakgebied? Word dan lid!

Voorwaarde lidmaatschap
Aan het lidmaatschap is slechts één voorwaarde verbonden: je bent voor meer dan 50% werkzaam in of voor een zorginstelling.

Kennismakingslidmaatschap Young Financials

Binnen Fizi is een groeiende groep actief van financials die 35 jaar of jonger zijn, de young financials.

Ben je student (hbo en hoger), recentelijk afgestudeerd of als financial vanuit een andere sector pas gestart in de zorg? Dan is het kennismakingslidmaatschap interessant voor jou. Fizi helpt jou graag om je verder te ontwikkelen, je netwerk te verstevigen en kennis te vergroten. En jij helpt andere leden van Fizi door jouw kennis en visie in te brengen.

Voorwaarde lidmaatschap
Je bent 35 jaar of jonger en bent voor meer dan 50% werkzaam in of voor een zorginstelling.

Voordelen kennismakingslidmaatschap Young Financials

  • Kans om je netwerk te vergroten
  • Kennis vergaren
  • Deelnemen aan intervisiebijeenkomsten speciaal voor young financials; deze worden meerdere keren per jaar georganiseerd
  • Deelname aan alle reguliere activiteiten van de vereniging
  • Met korting kennismaken met de vereniging

Je krijgt 50% korting op het lidmaatschap en je kunt maximaal twee jaar gebruik maken van het kennismakingslidmaatschap. Daarna gaat het lidmaatschap automatisch over in een regulier lidmaatschap. Schrijf je je in als je 35 jaar bent, dan gaat het lidmaatschap automatisch over in het regulier lidmaatschap aan het begin van het jaar dat je 36 wordt.

Mutaties

Wijzigingen
Ben je lid en wil je wijzigingen in je privé- en/of zakelijke gegevens doorgeven? Stel de ledenadministratie op de hoogte via het mutatieformulier.

Opzeggen
Wil je het lidmaatschap beëindigen, doe dit dan schriftelijk vóór 1 december van een lopend jaar. De opzegging is van kracht met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Je kunt voor de opzegging gebruik maken van het opzeggingsformulier.